VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong

Đăng ngày 29 - 06 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Qua thời gian thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến nay bộ máy cán bộ, công chức xã Mường Toong huyện Mường Nhé đã đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã

Là xã có dân số đông hơn 6.000 người, giao thông từ các bản về trung tâm xã còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt từ năm 2015 xã Mường Toong thành lập thêm 6 bản mới để đón dân theo Đề án 79 của Thủ tướng Chính phủ vì vậy nhu cầu giải quyết các thủ tục thành chính của người dân tương đối lớn. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân. Vì vậy, thời gian qua, UBND xã Mường Toong đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Ông Giàng A Khua, Phó chủ tịch UBND xã Mường Toong, huyện Mường Nhé cho biết: Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hàng năm, UBND xã Mường Toong đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các buổi họp giao ban, buổi họp dân để tuyên truyền đến nhân dân, qua đó giúp người dân hiểu thêm về các thủ tục hành chính để thuận tiện cho việc giao dịch.  Bên cạnh đó, UBND xã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xã đã phân công các đồng chí trong Thường trực UBND xã trực tiếp phụ trách bộ phận một cửa, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, không còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân và các tổ chức đến giao dịch.

Từ khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cán bộ công chức xã Mường Toong từng bước được chuẩn hóa đào tạo theo đúng chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi căn bản phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức xã trong thực thi công vụ. Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, giải quyết các công việc được tập trung, thời gian xử lý công việc được rút ngắn hơn so với trước. Cán bộ công chức làm việc ở bộ phận một cửa cũng được xã bố trí theo đúng chuyên môn nghiệp vụ, do vậy ngay từ việc tiếp nhận, phân loại hồ sơ, giấy tờ để giải quyết cho đến việc hướng dẫn cho nhân dân hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết được thực hiện đúng quy trình, nhanh gọn, nhân dân không phải đi lại nhiều lần. Cụ thể, từ đầu năm 2017 đến nay, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.200 lượt hồ sơ các loại, giải quyết nhanh gọn, kịp thời, đúng quy định, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính trên địa bàn.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, bộ phận một cửa ở xã Mường Toong cho thấy, lợi ích thiết thực không chỉ với người dân mà còn cả bộ máy hành chính của xã. Hàng loạt các văn bản pháp quy thuộc thủ tục hành chính cấp xã được niêm yết công khai giúp người dân hiểu biết, nâng cao nhận thức khi đến giao dịch, đồng thời tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cấp xã tham gia giải quyết công việc. Chị Lường Thị Khoa Cán bộ tư pháp xã Mường Toong cho biết: Khi người dân đến giao dịch, những thủ tục nào đơn giản như chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch sẽ được bộ phận một cửa hoàn thiện ngay. Những thủ tục về chế độ chính sách, hợp đồng giao dịch sẽ được tiếp nhận và trả kết quả theo đúng giấy hẹn. 

Có thể thấy rằng việc đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại xã Mường Toong trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phục vụ nhân dân. Đồng thời, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn của từng cán bộ, công chức, viên chức xã; tránh chồng chéo trong xử lý công việc, tạo phong cách môi trường làm việc khoa học, hiệu quả hơn. Quan trọng hơn đã nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính Nhà nước tại địa phương.

Bài, ảnh: Phạm Hà

Tin mới nhất

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°