Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
347 người đã bình chọn
197 người đang online

VPUB – Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày 08 - 04 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Ngày 5/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 901/ UBND-NC về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4; thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản cũng nêu rõ, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh để được hướng dẫn thực hiện và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Đối với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phạm Hà (B/T)

 

Tin mới nhất

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

VPUB - Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận...(02/06/2017 10:27 CH)

VPUB - Xử lý các tồn tại, hạn chế trong triển khai các tiểu dự án sinh kế thuộc Kế...(02/06/2017 10:21 CH)

VPUB - Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ(26/05/2017 3:20 CH)

VPUB - Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XIV(22/05/2017 11:54 CH)

VPUB – Tổ chức tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia...(22/05/2017 10:56 CH)

VPUB - Xử lý vi phạm bề mặt chướng ngại vật sân bay Điện Biên Phủ(19/05/2017 5:20 CH)

VPUB - Báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế của dự án...(18/05/2017 4:27 CH)

VPUB - Rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT, sổ BHXH xuống còn 5 ngày từ 01/5/2017(06/05/2017 5:22 CH)

VPUB - Chương trình truyền hình Eccholine (Bỉ) tổ chức chương trình truyền hình thực tế tại tỉnh...(06/05/2017 4:45 CH)

VPUB - Kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé(04/05/2017 9:13 CH)

VPUB - Triển khai Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh (04/05/2017 9:08 CH)

VPUB - Thể chế hóa quy trình lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (quy trình SEDP)(01/05/2017 5:07 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới,...(26/04/2017 10:20 CH)

<< < 1 2 3 4 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°