VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích

Đăng ngày 02 - 04 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, các dịch vụ truyền thống được phục vụ qua hệ thống bưu chính đã giảm đáng kể và dần bị thay thế. Điều này tác động đến sản lượng, doanh thu giảm từ hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính bắt buộc phải đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (các doanh nghiệp bưu chính) như gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức, cá nhân có thể được lựa chọn nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu của mình. Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính có thể trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền, trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền; Nhân viên bưu chính thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định và cấp biên lai thu phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến. Sau khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính nhận kết quả để chuyển phát theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Đối với tỉnh Điện Biên, thời gian qua việc cải cách và đổi mới mạnh mẽ nền hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, việc công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính đang được chú trọng. Do đó việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính mà một số Bộ ngành, địa phương đã triển khai như thực hiện thủ tục cấp, đổi Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân, Cấp đổi Hộ chiếu, Giấy đăng ký xe, Thu nộp phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, Phiếu lý lịch tư pháp, Bảo hiểm xã hội, … được đánh giá là một phương thức hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng, cải cách hành chính nói chung và đã được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đánh giá cao. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề cập.

Với những lợi ích mà việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính mang lại như tạo điều kiện để cán bộ công chức có thêm thời gian vào công việc chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đi lại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Với Điện Biên là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, việc được triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho người dân và các cơ quan quản lý Nhà nước. Tuy nhiên trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố cũng cần phải tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích về việc nhận, gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan để các tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các cấp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cải cách hành chính và điều hành xử lý công việc; thực hiện tốt chính sách tiền lương, thu nhập tăng thêm và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách để ổn định cuộc sống, tạo động lực thực sự cho cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ…

Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh là góp phần thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, vì Điện Biên phát triển. Qua đó đối tượng được hưởng lợi lớn nhất từ dịch vụ này là người dân./.

Phạm Hà

Tin mới nhất

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°