Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
172 người đang online

Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh

Đăng ngày 17 - 04 - 2017
100%


Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20/3/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên thành lập đoàn giám sát "tình hình thực hiện chính sách pháp luật cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016; Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 24/3//2017 của HĐND tỉnh về việc thông báo lịch giám sát; UBND tỉnh mời đồng chí tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh dự buổi làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 17/4/2017 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Phòng họp 4B - Trụ sở HĐND tỉnh.

3. Thành phần mời dự

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông,  Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

4. Nội dung

Tình hình thực hiện chính sách pháp luật cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016.

Ghi chú:

Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý từ năm 2014-2016 báo cáo tại buổi làm việc.

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí tới dự Buổi làm việc theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tin mới nhất

Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(24/04/2017 9:56 CH)

Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh(17/04/2017 3:51 CH)

Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(11/04/2017 5:18 SA)

Giấy mời số 48 ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh (11/04/2017 5:14 SA)

Chương trình công tác số 898/CTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 11:37 CH)

Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 6:02 SA)

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

Giấy mời số 31/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:28 CH)

Giấy mời số 30/GM-UBND ngày 6 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:18 CH)

Chương trình công tác số 544/CTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(08/03/2017 5:13 CH)

Giấy mời số 23/GM-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(22/02/2017 11:22 CH)

Chương trình số 312/CTr-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(15/02/2017 11:05 CH)

Giấy mời số 16/GM-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh(10/02/2017 5:24 CH)

Chương trình công tác số: 246/CTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh(06/02/2017 11:28 CH)

Chương trình công tác số: 03/CTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh(05/01/2017 4:42 CH)

Giấy mời số 01/GM-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh(05/01/2017 3:38 CH)

Giấy mời số 170/GM-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(27/12/2016 4:06 CH)

Giấy mời số 164/GM-UBND ngày 13 tháng 12 của UBND tỉnh(27/12/2016 3:44 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°