Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
196 người đang online

Giấy mời số 48 ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh

Đăng ngày 11 - 04 - 2017
100%

Họp cho ý kiến về dự án đầu tư trồng rừng, đầu tư phát triển cây ăn quả, chế biến hoa quả, kết hợp du lịch nông nghiệp

Sau khi xem xét văn bản số 271/BC-SKHĐT ngày 03/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo thẩm định dự án đầu tư trồng rừng, đầu tư phát triển cây ăn quả, chế biến hoa quả, kết hợp du lịch nông nghiệp; UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 07/4/2017;

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Ban tiếp công dân tỉnh.

3. Thành phần mời họp: 

- Đồng chí Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp.

- Đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng.

- Đại diện Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Quang Hà (chủ đầu tư của dự án).

 4. Nội dung cuộc họp:

Họp bàn để cho chủ trương thực hiện dự án đầu tư trồng rừng, đầu tư phát triển cây ăn quả, chế biến hoa quả, kết hợp du lịch nông nghiệp.

5. Phân công nhiệm vụ: 

- Chủ đầu tư chuẩn bị báo cáo tóm tắt dự án đầu tư trồng rừng, đầu tư phát triển cây ăn quả, chế biến hoa quả, kết hợp du lịch nông nghiệp để trình bày tại cuộc họp. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo quá trình tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án; phô tô tài liệu để phát cho đại biểu tại cuộc họp.

- Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Mường Ảng nghiên cứu dự án để tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí tham dự cuộc họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tin mới nhất

Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(24/04/2017 9:56 CH)

Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh(17/04/2017 3:51 CH)

Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(11/04/2017 5:18 SA)

Giấy mời số 48 ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh (11/04/2017 5:14 SA)

Chương trình công tác số 898/CTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 11:37 CH)

Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 6:02 SA)

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

Giấy mời số 31/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:28 CH)

Giấy mời số 30/GM-UBND ngày 6 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:18 CH)

Chương trình công tác số 544/CTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(08/03/2017 5:13 CH)

Giấy mời số 23/GM-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(22/02/2017 11:22 CH)

Chương trình số 312/CTr-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(15/02/2017 11:05 CH)

Giấy mời số 16/GM-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh(10/02/2017 5:24 CH)

Chương trình công tác số: 246/CTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh(06/02/2017 11:28 CH)

Chương trình công tác số: 03/CTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh(05/01/2017 4:42 CH)

Giấy mời số 01/GM-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh(05/01/2017 3:38 CH)

Giấy mời số 170/GM-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(27/12/2016 4:06 CH)

Giấy mời số 164/GM-UBND ngày 13 tháng 12 của UBND tỉnh(27/12/2016 3:44 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°