Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
790 người đang online

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - UBND tỉnh nhận được văn bản số 205/LMHTXVN-CSPT ngày 15/3/2017 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại văn bản số 205/LMHTXVN-CSPT ngày 15/3/2017 theo phạm vi, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và Văn bản số 684/UBND-KTN ngày 15/3/2017 về việc thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, để sớm hoàn thành tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển Kinh tế tập thể năm 2017 và tình hình thực tế có trách nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét bố trí vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ và phát triển Hợp tác xã.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, quản lý đối với lĩnh vực Kinh tế tập thể của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số lượng cụ thể những cán bộ chuyên trách được phân công theo dõi hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh và huyện). Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh văn bản cung cấp thông tin, đầu mối phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Thời hạn hoàn thành dự thảo văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/3/2017.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°