VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - UBND tỉnh nhận được văn bản số 205/LMHTXVN-CSPT ngày 15/3/2017 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại văn bản số 205/LMHTXVN-CSPT ngày 15/3/2017 theo phạm vi, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và Văn bản số 684/UBND-KTN ngày 15/3/2017 về việc thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, để sớm hoàn thành tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển Kinh tế tập thể năm 2017 và tình hình thực tế có trách nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét bố trí vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ và phát triển Hợp tác xã.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, quản lý đối với lĩnh vực Kinh tế tập thể của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số lượng cụ thể những cán bộ chuyên trách được phân công theo dõi hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh và huyện). Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh văn bản cung cấp thông tin, đầu mối phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Thời hạn hoàn thành dự thảo văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/3/2017.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°