Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
185 người đang online

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - UBND tỉnh nhận được văn bản số 205/LMHTXVN-CSPT ngày 15/3/2017 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại văn bản số 205/LMHTXVN-CSPT ngày 15/3/2017 theo phạm vi, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và Văn bản số 684/UBND-KTN ngày 15/3/2017 về việc thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, để sớm hoàn thành tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển Kinh tế tập thể năm 2017 và tình hình thực tế có trách nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét bố trí vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ và phát triển Hợp tác xã.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, quản lý đối với lĩnh vực Kinh tế tập thể của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số lượng cụ thể những cán bộ chuyên trách được phân công theo dõi hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh và huyện). Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh văn bản cung cấp thông tin, đầu mối phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Thời hạn hoàn thành dự thảo văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/3/2017.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới,...(26/04/2017 10:20 CH)

VPUB - Lựa chọn đại biểu dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc”(24/04/2017 6:22 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc đầu tư xây...(21/04/2017 10:34 CH)

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ...(17/04/2017 9:14 CH)

VPUB – Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính(08/04/2017 3:42 SA)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017(24/03/2017 5:36 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020(24/03/2017 5:24 CH)

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn(13/03/2017 5:16 CH)

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ...(02/03/2017 4:15 CH)

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ...(01/03/2017 9:17 CH)

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần...(01/03/2017 1:04 SA)

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa...(28/02/2017 9:28 CH)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp...(21/02/2017 10:00 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng...(21/02/2017 9:53 CH)

VPUB - Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện để quyết toán dự án hoàn thành đối với 2 dự án...(13/12/2016 9:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối...(25/11/2016 3:59 CH)

VPUB - Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp(16/11/2016 6:10 CH)

VPUB – Kẹp chì và dán tem niêm phong chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (01/11/2016 10:21 CH)

VPUB – Bố trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển trong nước, nước ngoài năm...(14/10/2016 3:05 CH)

VPUB - Khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan...(30/09/2016 9:23 CH)

<< < 1 2 3 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°