Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
248 người đang online

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Để tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giữ vững kết quả đã đạt được và phấn đấu cải thiện các chỉ số thành phần tiến tới cải thiện vị trí của tỉnh Điện Biên trên bảng xếp hạng chung của cả nước. UBND tỉnh ban hành văn bản số 763 về việc xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành, đơn vị tập trung thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 09/3/2015; Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh có trách nhiệm đánh giá kết quả công tác triển khai, thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên trong năm 2016; Phân tích kết quả PCI, đánh giá các mặt tích cực, các mặt còn tồn tại hạn chế và nguyên nhân theo từng chỉ số thành phần đã được VCCI công bố tại địa chỉ http://www.pcivietnam.org/dien-bien. Từ đó, xây dựng Kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2017 của các ngành, các địa phương. Thời hạn hoàn thành báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo PCI) trước ngày 05/4/2017.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan căn cứ kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2016 của VCCI thực hiện phân tích chi tiết, cụ thể các chỉ số thành phần. Qua đó, đánh giá các mặt tích cực, những hạn chế và nguyên nhân của từng chỉ số, xác định trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương. Đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trên cơ sở kết quả phân tích chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh; Nội dung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên; các Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp và Kế hoạch hành động thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của các Sở, ngành, đơn vị tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2017. Thời hạn hoàn thành dự thảo Kế hoạch gửi về UBND tỉnh trước ngày 12/4/2017.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°