VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Để tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giữ vững kết quả đã đạt được và phấn đấu cải thiện các chỉ số thành phần tiến tới cải thiện vị trí của tỉnh Điện Biên trên bảng xếp hạng chung của cả nước. UBND tỉnh ban hành văn bản số 763 về việc xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành, đơn vị tập trung thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 09/3/2015; Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh có trách nhiệm đánh giá kết quả công tác triển khai, thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên trong năm 2016; Phân tích kết quả PCI, đánh giá các mặt tích cực, các mặt còn tồn tại hạn chế và nguyên nhân theo từng chỉ số thành phần đã được VCCI công bố tại địa chỉ http://www.pcivietnam.org/dien-bien. Từ đó, xây dựng Kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2017 của các ngành, các địa phương. Thời hạn hoàn thành báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo PCI) trước ngày 05/4/2017.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan căn cứ kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2016 của VCCI thực hiện phân tích chi tiết, cụ thể các chỉ số thành phần. Qua đó, đánh giá các mặt tích cực, những hạn chế và nguyên nhân của từng chỉ số, xác định trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương. Đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trên cơ sở kết quả phân tích chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh; Nội dung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên; các Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp và Kế hoạch hành động thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của các Sở, ngành, đơn vị tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2017. Thời hạn hoàn thành dự thảo Kế hoạch gửi về UBND tỉnh trước ngày 12/4/2017.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°