Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
163 người đang online

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Để tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giữ vững kết quả đã đạt được và phấn đấu cải thiện các chỉ số thành phần tiến tới cải thiện vị trí của tỉnh Điện Biên trên bảng xếp hạng chung của cả nước. UBND tỉnh ban hành văn bản số 763 về việc xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành, đơn vị tập trung thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 09/3/2015; Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh có trách nhiệm đánh giá kết quả công tác triển khai, thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên trong năm 2016; Phân tích kết quả PCI, đánh giá các mặt tích cực, các mặt còn tồn tại hạn chế và nguyên nhân theo từng chỉ số thành phần đã được VCCI công bố tại địa chỉ http://www.pcivietnam.org/dien-bien. Từ đó, xây dựng Kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2017 của các ngành, các địa phương. Thời hạn hoàn thành báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo PCI) trước ngày 05/4/2017.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan căn cứ kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2016 của VCCI thực hiện phân tích chi tiết, cụ thể các chỉ số thành phần. Qua đó, đánh giá các mặt tích cực, những hạn chế và nguyên nhân của từng chỉ số, xác định trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương. Đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trên cơ sở kết quả phân tích chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh; Nội dung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên; các Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp và Kế hoạch hành động thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của các Sở, ngành, đơn vị tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2017. Thời hạn hoàn thành dự thảo Kế hoạch gửi về UBND tỉnh trước ngày 12/4/2017.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới,...(26/04/2017 10:20 CH)

VPUB - Lựa chọn đại biểu dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc”(24/04/2017 6:22 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc đầu tư xây...(21/04/2017 10:34 CH)

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ...(17/04/2017 9:14 CH)

VPUB – Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính(08/04/2017 3:42 SA)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017(24/03/2017 5:36 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020(24/03/2017 5:24 CH)

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn(13/03/2017 5:16 CH)

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ...(02/03/2017 4:15 CH)

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ...(01/03/2017 9:17 CH)

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần...(01/03/2017 1:04 SA)

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa...(28/02/2017 9:28 CH)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp...(21/02/2017 10:00 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng...(21/02/2017 9:53 CH)

VPUB - Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện để quyết toán dự án hoàn thành đối với 2 dự án...(13/12/2016 9:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối...(25/11/2016 3:59 CH)

VPUB - Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp(16/11/2016 6:10 CH)

VPUB – Kẹp chì và dán tem niêm phong chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (01/11/2016 10:21 CH)

VPUB – Bố trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển trong nước, nước ngoài năm...(14/10/2016 3:05 CH)

VPUB - Khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan...(30/09/2016 9:23 CH)

<< < 1 2 3 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°