Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
121 người đang online

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao, thông thoát nước khu TĐC Chi Luông

Đăng ngày 02 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Thực hiện văn bản số 2245/BTC-ĐT ngày 21/02/2017 của Bộ Tài chính về việc báo cáo két quả kiểm tra sự cố công trình San nền, đường giao thông và thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay. Ngày 21/2, UBNDtỉnh có văn bản số 481 về việc yêu cầu Ban QLDA di dân TĐC Thủy điện Sơn La và Sở Kế hoạch đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao, thông thoát nước khu TĐC Chi Luông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hô sơ thủ tục liên quan đên việc triển khai giải pháp khắc phục sự cố công trình San nền, đường giao thông, thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay, gửi Sở Xây dụng, Sở Kê hoạch và Đâu tư, các ngành đơn vị có liên quan thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt giải pháp khắc phục sự cố công trình San nền, đường giao thông, thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3249/ƯBND-TH ngày 20/10/2016. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2017.

Sở Kê hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Sở Tài chính, Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh rà soát, tham mưu nội dung cho UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trung ương xem xét, cân đối bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự án theo đung ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 15159/BTC-DDT ngày 26/10/2016 và chỉ đạo UBND tỉnh tại văn bản số 3249/UBND-TH ngày 20/10/2016; thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2017.

 

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới,...(26/04/2017 10:20 CH)

VPUB - Lựa chọn đại biểu dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc”(24/04/2017 6:22 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc đầu tư xây...(21/04/2017 10:34 CH)

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ...(17/04/2017 9:14 CH)

VPUB – Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính(08/04/2017 3:42 SA)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017(24/03/2017 5:36 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020(24/03/2017 5:24 CH)

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn(13/03/2017 5:16 CH)

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ...(02/03/2017 4:15 CH)

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ...(01/03/2017 9:17 CH)

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần...(01/03/2017 1:04 SA)

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa...(28/02/2017 9:28 CH)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp...(21/02/2017 10:00 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng...(21/02/2017 9:53 CH)

VPUB - Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện để quyết toán dự án hoàn thành đối với 2 dự án...(13/12/2016 9:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối...(25/11/2016 3:59 CH)

VPUB - Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp(16/11/2016 6:10 CH)

VPUB – Kẹp chì và dán tem niêm phong chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (01/11/2016 10:21 CH)

VPUB – Bố trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển trong nước, nước ngoài năm...(14/10/2016 3:05 CH)

VPUB - Khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan...(30/09/2016 9:23 CH)

<< < 1 2 3 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°