Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
212 người đang online

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao, thông thoát nước khu TĐC Chi Luông

Đăng ngày 02 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Thực hiện văn bản số 2245/BTC-ĐT ngày 21/02/2017 của Bộ Tài chính về việc báo cáo két quả kiểm tra sự cố công trình San nền, đường giao thông và thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay. Ngày 21/2, UBNDtỉnh có văn bản số 481 về việc yêu cầu Ban QLDA di dân TĐC Thủy điện Sơn La và Sở Kế hoạch đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao, thông thoát nước khu TĐC Chi Luông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hô sơ thủ tục liên quan đên việc triển khai giải pháp khắc phục sự cố công trình San nền, đường giao thông, thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay, gửi Sở Xây dụng, Sở Kê hoạch và Đâu tư, các ngành đơn vị có liên quan thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt giải pháp khắc phục sự cố công trình San nền, đường giao thông, thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3249/ƯBND-TH ngày 20/10/2016. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2017.

Sở Kê hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Sở Tài chính, Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh rà soát, tham mưu nội dung cho UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trung ương xem xét, cân đối bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự án theo đung ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 15159/BTC-DDT ngày 26/10/2016 và chỉ đạo UBND tỉnh tại văn bản số 3249/UBND-TH ngày 20/10/2016; thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2017.

 

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°