VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao, thông thoát nước khu TĐC Chi Luông

Đăng ngày 02 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Thực hiện văn bản số 2245/BTC-ĐT ngày 21/02/2017 của Bộ Tài chính về việc báo cáo két quả kiểm tra sự cố công trình San nền, đường giao thông và thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay. Ngày 21/2, UBNDtỉnh có văn bản số 481 về việc yêu cầu Ban QLDA di dân TĐC Thủy điện Sơn La và Sở Kế hoạch đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao, thông thoát nước khu TĐC Chi Luông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hô sơ thủ tục liên quan đên việc triển khai giải pháp khắc phục sự cố công trình San nền, đường giao thông, thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay, gửi Sở Xây dụng, Sở Kê hoạch và Đâu tư, các ngành đơn vị có liên quan thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt giải pháp khắc phục sự cố công trình San nền, đường giao thông, thoát nước khu TĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3249/ƯBND-TH ngày 20/10/2016. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2017.

Sở Kê hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Sở Tài chính, Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh rà soát, tham mưu nội dung cho UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trung ương xem xét, cân đối bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự án theo đung ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 15159/BTC-DDT ngày 26/10/2016 và chỉ đạo UBND tỉnh tại văn bản số 3249/UBND-TH ngày 20/10/2016; thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2017.

 

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°