Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
328 người đang online

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần Lâm Biên

Đăng ngày 01 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Vừa qua UBND tỉnh có văn bản số 403 về việc thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần Lâm Biên. Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 158/SNN-LN ngày 08/02/2017 về việc thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần Lâm Biên; đề nghị của Công ty cổ phần Lâm Biên tại văn bản số 01/CV-CTLB ngày 06/02/2017 về việc tạo điều kiện đối với việc thanh, quyết toán số tiền đã ứng để trồng rừng của Công ty.

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Điện Biên, UBND huyện Nậm Pồ hướng dẫn cho Công ty cổ phần Lâm Biên hoàn tất các thủ tục để thanh toán cho diện tích rừng sản xuất có đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định và đã được nghiệm thu tại biên bản ngày 18/10/2014. Thống nhất với Công ty cổ phần Lâm Biên về thời gian cụ thể để nộp lại số kinh phí đã tạm ứng về ngân sách nhà nước (sau khi đã đối trừ số kinh phí được hỗ trợ để trồng rừng sản xuất theo quy định). Bên cạnh đó, chủ động trao đổi, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp đốc thu hiệu quả nhằm thu hồi hết số kinh phí đã tạm ứng cho Công ty cổ phần Lâm Biên về ngân sách nhà nước trong quý III năm 2017.

Đối với Công ty cổ phần Lâm Biên, UBND tỉnh yêu cầu: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ thanh toán cho diện tích rừng sản xuất có đủ điều kiện theo quy định và đã được nghiệm thu tại biên bản ngày 18/10/2014. Chủ động xây dựng kế hoạch nộp trả số kinh phí mà Công ty đã tạm ứng nhưng không có khối lượng để thanh toán đối trừ về ngân sách nhà nước chậm nhất trong quý III năm 2017.   

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°