Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
289 người đã bình chọn
301 người đang online

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn

Đăng ngày 13 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Thực hiện Văn bản số 890/BYT-DP ngày 01/3/2017 của Bộ Y tế về việc báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn. Vừa qua, UBND tỉnh có văn bản số 631 về việc xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 585/UBND-VX ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020, để tổng hợp tham mưu dự thảo Báo cáo các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn theo mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện từ năm 2014 đến ngày 31/12/2016 và kế hoạch trong thời gian tới, đảm bảo nội dung, yêu cầu theo Văn bản số 890/BYT-DP ngày 01/3/2017 của Bộ Y tế. Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo và trình UBND tỉnh trước ngày 18/3/2017 để hoàn thiện, báo cáo Bộ Y tế theo yêu cầu. 

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017(24/03/2017 5:36 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020(24/03/2017 5:24 CH)

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn(13/03/2017 5:16 CH)

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ...(02/03/2017 4:15 CH)

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ...(01/03/2017 9:17 CH)

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần...(01/03/2017 1:04 SA)

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa...(28/02/2017 9:28 CH)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp...(21/02/2017 10:00 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng...(21/02/2017 9:53 CH)

VPUB - Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện để quyết toán dự án hoàn thành đối với 2 dự án...(13/12/2016 9:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối...(25/11/2016 3:59 CH)

VPUB - Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp(16/11/2016 6:10 CH)

VPUB – Kẹp chì và dán tem niêm phong chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (01/11/2016 10:21 CH)

VPUB – Bố trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển trong nước, nước ngoài năm...(14/10/2016 3:05 CH)

VPUB - Khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan...(30/09/2016 9:23 CH)

VPUB - Cấp phép ưu tiên cho xe bưu chính viễn thông, dừng, đỗ trong khu vục nội thành, thị xã,...(20/09/2016 9:35 CH)

VPUB - Giải quyết tình trạng di cư tự do và phá rừng liên quan đến dân di cư tự do tại huyện...(08/09/2016 9:34 CH)

VPUB - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó thiên tai(30/08/2016 11:28 CH)

VPUB - Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6...(08/08/2016 9:08 CH)

VPUB - Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đặc biệt để phát triển kinh tế - xã hội trên...(19/07/2016 6:23 CH)

<< < 1 2 3 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°