Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
385 người đã bình chọn
186 người đang online

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn

Đăng ngày 13 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Thực hiện Văn bản số 890/BYT-DP ngày 01/3/2017 của Bộ Y tế về việc báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn. Vừa qua, UBND tỉnh có văn bản số 631 về việc xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 585/UBND-VX ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020, để tổng hợp tham mưu dự thảo Báo cáo các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn theo mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện từ năm 2014 đến ngày 31/12/2016 và kế hoạch trong thời gian tới, đảm bảo nội dung, yêu cầu theo Văn bản số 890/BYT-DP ngày 01/3/2017 của Bộ Y tế. Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo và trình UBND tỉnh trước ngày 18/3/2017 để hoàn thiện, báo cáo Bộ Y tế theo yêu cầu. 

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

VPUB - Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận...(02/06/2017 10:27 CH)

VPUB - Xử lý các tồn tại, hạn chế trong triển khai các tiểu dự án sinh kế thuộc Kế...(02/06/2017 10:21 CH)

VPUB - Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ(26/05/2017 3:20 CH)

<< < 1 2 3 4 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°