VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa giới hành chính, trực tiếp là việc tranh chấp giữa huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản số 490/UBND-NC về việc Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa giới hành chính, trực tiếp là việc tranh chấp giữa huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo.

Theo đó, để tiếp tục giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai của các huyện, thị xã, thành phố và liên quan đến địa giới hành chính giữa bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Nặm Chan 3, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý của cấp chính quyền, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là UBND hai huyện Mường Ảng, Tuần Giáo có trách nhiệm phối hợp rà soát tất cả các điểm có tranh chấp để chủ động giải quyết theo thẩm quyền; đối với điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa hai bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Nặm Chan 3, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, UBND hai huyện khẩn trương thành lập tổ rà soát do Chủ tịch UBND hai huyện làm Tổ trưởng tiến hành giải quyết tại khu vực tranh chấp, đánh giá tình hình, tổ chức họp dân, lấy ý kiến của nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân hai bên; xác định và thống nhất được phạm vi, mức độ, nguyên nhân xảy ra tranh chấp, xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình. Tổ chức hội nghị hiệp thương giữa hai huyện để đánh giá cụ thể tình hình, làm rõ phương án giải quyết tranh chấp đất đai ở khu vực xảy ra tranh chấp, thống nhất phương án giải quyết tranh chấp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình tổ chức hiệp thương, thống nhất phương án giải quyết tranh chấp đất đai giữa hai bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng yêu cầu Chủ tịch UBND hai huyện Mường Ảng, Tuần Giáo thống nhất quan điểm, phương châm giải quyết trên tinh thần Bản họp với Bản để giải quyết quyền lợi của người dân do Chủ tịch UBND hai xã chủ trì (Thời gian trước ngày 10/3/2017), Xã họp với Xã do Chủ tịch UBND hai huyện Chủ trì (Thời gian trước ngày 17/3/2017), Huyện họp với Huyện thống nhất do Sở Nội vụ Chủ trì (Thời gian trước ngày 25/3/2017) sau đó thống nhất phương án báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng hai huyện và Sở Nội vụ để giải quyết dứt điểm (Thời gian trước ngày 30/3/2017). Trong quá trình giải quyết cần tôn trọng tình đoàn kết, tương thân tương ái, hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau để giải quyết tranh chấp, không làm phức tạp thêm tình hình, quá trình giải quyết phải đảm bảo nguyên tắc và quy định của pháp luật, đặc biệt là đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân hai bên.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát tất cả các điểm có tranh chấp đất đai trên địa bàn mình quản lý, phối hợp với các địa bàn lân cận giải quyết các điểm tranh chấp theo phương châm tại mục 2 nêu trên, không được để sự việc phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, có trách nhiệm đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện nội dung văn bản này nhằm giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc tranh chấp đất đai giữa hai bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND hai huyện Tuần Giáo, Mường Ảng thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, cử cán bộ phối hợp với hai huyện để tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này đảm bảo thời gian, nội dung yêu cầu; theo dõi, tổng hợp tham mưu phương án cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai, địa giới hành chính theo đúng quy định.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°