Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
220 người đang online

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa giới hành chính, trực tiếp là việc tranh chấp giữa huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản số 490/UBND-NC về việc Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa giới hành chính, trực tiếp là việc tranh chấp giữa huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo.

Theo đó, để tiếp tục giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai của các huyện, thị xã, thành phố và liên quan đến địa giới hành chính giữa bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Nặm Chan 3, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý của cấp chính quyền, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là UBND hai huyện Mường Ảng, Tuần Giáo có trách nhiệm phối hợp rà soát tất cả các điểm có tranh chấp để chủ động giải quyết theo thẩm quyền; đối với điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa hai bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Nặm Chan 3, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, UBND hai huyện khẩn trương thành lập tổ rà soát do Chủ tịch UBND hai huyện làm Tổ trưởng tiến hành giải quyết tại khu vực tranh chấp, đánh giá tình hình, tổ chức họp dân, lấy ý kiến của nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân hai bên; xác định và thống nhất được phạm vi, mức độ, nguyên nhân xảy ra tranh chấp, xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình. Tổ chức hội nghị hiệp thương giữa hai huyện để đánh giá cụ thể tình hình, làm rõ phương án giải quyết tranh chấp đất đai ở khu vực xảy ra tranh chấp, thống nhất phương án giải quyết tranh chấp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình tổ chức hiệp thương, thống nhất phương án giải quyết tranh chấp đất đai giữa hai bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng yêu cầu Chủ tịch UBND hai huyện Mường Ảng, Tuần Giáo thống nhất quan điểm, phương châm giải quyết trên tinh thần Bản họp với Bản để giải quyết quyền lợi của người dân do Chủ tịch UBND hai xã chủ trì (Thời gian trước ngày 10/3/2017), Xã họp với Xã do Chủ tịch UBND hai huyện Chủ trì (Thời gian trước ngày 17/3/2017), Huyện họp với Huyện thống nhất do Sở Nội vụ Chủ trì (Thời gian trước ngày 25/3/2017) sau đó thống nhất phương án báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng hai huyện và Sở Nội vụ để giải quyết dứt điểm (Thời gian trước ngày 30/3/2017). Trong quá trình giải quyết cần tôn trọng tình đoàn kết, tương thân tương ái, hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau để giải quyết tranh chấp, không làm phức tạp thêm tình hình, quá trình giải quyết phải đảm bảo nguyên tắc và quy định của pháp luật, đặc biệt là đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân hai bên.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát tất cả các điểm có tranh chấp đất đai trên địa bàn mình quản lý, phối hợp với các địa bàn lân cận giải quyết các điểm tranh chấp theo phương châm tại mục 2 nêu trên, không được để sự việc phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, có trách nhiệm đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện nội dung văn bản này nhằm giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc tranh chấp đất đai giữa hai bản Hua Sát, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo và bản Nặm Chan III, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND hai huyện Tuần Giáo, Mường Ảng thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, cử cán bộ phối hợp với hai huyện để tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này đảm bảo thời gian, nội dung yêu cầu; theo dõi, tổng hợp tham mưu phương án cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai, địa giới hành chính theo đúng quy định.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới,...(26/04/2017 10:20 CH)

VPUB - Lựa chọn đại biểu dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc”(24/04/2017 6:22 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc đầu tư xây...(21/04/2017 10:34 CH)

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ...(17/04/2017 9:14 CH)

VPUB – Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính(08/04/2017 3:42 SA)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017(24/03/2017 5:36 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020(24/03/2017 5:24 CH)

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn(13/03/2017 5:16 CH)

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ...(02/03/2017 4:15 CH)

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ...(01/03/2017 9:17 CH)

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần...(01/03/2017 1:04 SA)

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa...(28/02/2017 9:28 CH)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp...(21/02/2017 10:00 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng...(21/02/2017 9:53 CH)

VPUB - Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện để quyết toán dự án hoàn thành đối với 2 dự án...(13/12/2016 9:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối...(25/11/2016 3:59 CH)

VPUB - Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp(16/11/2016 6:10 CH)

VPUB – Kẹp chì và dán tem niêm phong chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (01/11/2016 10:21 CH)

VPUB – Bố trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển trong nước, nước ngoài năm...(14/10/2016 3:05 CH)

VPUB - Khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan...(30/09/2016 9:23 CH)

<< < 1 2 3 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°