Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
410 người đã bình chọn
346 người đang online

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, quản lý và phát hiện, ngăn chặn tội phạm kịp thời.

Đăng ngày 01 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 454/KH-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 24/2/2017 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017.

Theo đó Kế hoạch đưa ra 8 chỉ tiêu chính cụ thể như: 75% số xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người. 75% số báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã trọng điểm được cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người; Nghiên cứu, lựa chọn địa bàn và triển khai xây dựng từ 1 đến 2 mô hình chuyên sâu về phòng, chống mua bán người, từ 1 đến 2 mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng; 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, quản lý chặt chẽ và phát hiện, ngăn chặn tội phạm kịp thời; 100% thông tin liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, xử lý và xác minh theo luật định; 100% các vụ án mua bán người đã phát hiện được điều tra làm rõ; tỷ lệ xét xử đạt trên 95% tổng số vụ án mua bán người đã thụ lý; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được xác minh, xác định nạn nhân, bảo vệ an toàn và được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật khi có nhu cầu; 100% các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người được các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành; 100% các điều ước, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người đã ký được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, có đánh giá sơ, tổng kết theo định kỳ.

Tại kế hoạch, cũng đưa ra nội dung hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các công tác như: Công tác chỉ đạo, điều hành; Công tác truyền thông giáo dục, phòng ngừa; Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và Hợp tác quốc tế.

Kế hoạch cũng phân công rõ: Giao Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) chủ trì thực hiện; Các sở, ngành thành viên và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện ./.

Phạm Hà (B/T)

 

Tin mới nhất

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°