Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
116 người đang online

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, quản lý và phát hiện, ngăn chặn tội phạm kịp thời.

Đăng ngày 01 - 03 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 454/KH-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 24/2/2017 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017.

Theo đó Kế hoạch đưa ra 8 chỉ tiêu chính cụ thể như: 75% số xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người. 75% số báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã trọng điểm được cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người; Nghiên cứu, lựa chọn địa bàn và triển khai xây dựng từ 1 đến 2 mô hình chuyên sâu về phòng, chống mua bán người, từ 1 đến 2 mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng; 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, quản lý chặt chẽ và phát hiện, ngăn chặn tội phạm kịp thời; 100% thông tin liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, xử lý và xác minh theo luật định; 100% các vụ án mua bán người đã phát hiện được điều tra làm rõ; tỷ lệ xét xử đạt trên 95% tổng số vụ án mua bán người đã thụ lý; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được xác minh, xác định nạn nhân, bảo vệ an toàn và được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật khi có nhu cầu; 100% các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người được các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành; 100% các điều ước, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người đã ký được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, có đánh giá sơ, tổng kết theo định kỳ.

Tại kế hoạch, cũng đưa ra nội dung hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các công tác như: Công tác chỉ đạo, điều hành; Công tác truyền thông giáo dục, phòng ngừa; Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và Hợp tác quốc tế.

Kế hoạch cũng phân công rõ: Giao Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) chủ trì thực hiện; Các sở, ngành thành viên và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện ./.

Phạm Hà (B/T)

 

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới,...(26/04/2017 10:20 CH)

VPUB - Lựa chọn đại biểu dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc”(24/04/2017 6:22 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc đầu tư xây...(21/04/2017 10:34 CH)

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ...(17/04/2017 9:14 CH)

VPUB – Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính(08/04/2017 3:42 SA)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017(24/03/2017 5:36 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020(24/03/2017 5:24 CH)

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn(13/03/2017 5:16 CH)

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ...(02/03/2017 4:15 CH)

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ...(01/03/2017 9:17 CH)

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần...(01/03/2017 1:04 SA)

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa...(28/02/2017 9:28 CH)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp...(21/02/2017 10:00 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng...(21/02/2017 9:53 CH)

VPUB - Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện để quyết toán dự án hoàn thành đối với 2 dự án...(13/12/2016 9:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối...(25/11/2016 3:59 CH)

VPUB - Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp(16/11/2016 6:10 CH)

VPUB – Kẹp chì và dán tem niêm phong chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (01/11/2016 10:21 CH)

VPUB – Bố trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển trong nước, nước ngoài năm...(14/10/2016 3:05 CH)

VPUB - Khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan...(30/09/2016 9:23 CH)

<< < 1 2 3 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°