Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
128 người đang online

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 21 - 02 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQCP ngày 16/5/2015 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Để nâng cao vai trò của các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên. Nhằm tăng cường phối hợp, đẩy mạnh đối thoại, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung cam kết của tỉnh và của các cấp, các ngành về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành văn bản số 336 về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về tổ chức hoạt động và quản lý hội, thực hiện đánh giá tình hình thực tế về tổ chức, hoạt động của các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp, tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên. Trong đó, tập trung vào việc định hướng sắp xếp, kiện toàn các hội doanh nghiệp hiện đang hoạt động; thành lập mới các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ điều kiện để thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và đề ra các định hướng hoạt động chính trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò của các hội, hiệp hội trong công tác phối hợp với chính quyền các cấp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, chủ động liên hệ với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở nội dung cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp giữa UBND tỉnh Điện Biên và VCCI, tham vấn kinh nghiệm, học tập các mô hình mới, có hiệu quả cao trong xây dựng, tổ chức hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp của các địa phương trong nước và công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với các hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp, công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với các hội, hiệp hội doanh nghiệp tại một số địa phương có mô hình hoạt động hiệu quả trong khu vực. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung triển khai trong thời gian tới, thời hạn hoàn thành báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 3/2017.

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới,...(26/04/2017 10:20 CH)

VPUB - Lựa chọn đại biểu dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc”(24/04/2017 6:22 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc đầu tư xây...(21/04/2017 10:34 CH)

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ...(17/04/2017 9:14 CH)

VPUB – Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính(08/04/2017 3:42 SA)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017(24/03/2017 5:36 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020(24/03/2017 5:24 CH)

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn(13/03/2017 5:16 CH)

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ...(02/03/2017 4:15 CH)

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ...(01/03/2017 9:17 CH)

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần...(01/03/2017 1:04 SA)

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa...(28/02/2017 9:28 CH)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp...(21/02/2017 10:00 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng...(21/02/2017 9:53 CH)

VPUB - Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện để quyết toán dự án hoàn thành đối với 2 dự án...(13/12/2016 9:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối...(25/11/2016 3:59 CH)

VPUB - Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp(16/11/2016 6:10 CH)

VPUB – Kẹp chì và dán tem niêm phong chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (01/11/2016 10:21 CH)

VPUB – Bố trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển trong nước, nước ngoài năm...(14/10/2016 3:05 CH)

VPUB - Khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan...(30/09/2016 9:23 CH)

<< < 1 2 3 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°