Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
416 người đã bình chọn
1202 người đang online

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 21 - 02 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQCP ngày 16/5/2015 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Để nâng cao vai trò của các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên. Nhằm tăng cường phối hợp, đẩy mạnh đối thoại, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung cam kết của tỉnh và của các cấp, các ngành về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành văn bản số 336 về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về tổ chức hoạt động và quản lý hội, thực hiện đánh giá tình hình thực tế về tổ chức, hoạt động của các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp, tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên. Trong đó, tập trung vào việc định hướng sắp xếp, kiện toàn các hội doanh nghiệp hiện đang hoạt động; thành lập mới các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ điều kiện để thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và đề ra các định hướng hoạt động chính trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò của các hội, hiệp hội trong công tác phối hợp với chính quyền các cấp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, chủ động liên hệ với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở nội dung cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp giữa UBND tỉnh Điện Biên và VCCI, tham vấn kinh nghiệm, học tập các mô hình mới, có hiệu quả cao trong xây dựng, tổ chức hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp của các địa phương trong nước và công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với các hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp, công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với các hội, hiệp hội doanh nghiệp tại một số địa phương có mô hình hoạt động hiệu quả trong khu vực. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung triển khai trong thời gian tới, thời hạn hoàn thành báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 3/2017.

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°