Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
290 người đã bình chọn
390 người đang online

Chương trình số 312/CTr-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh

Đăng ngày 15 - 02 - 2017
100%

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Chiêng Rai, Vương quốc Thái Lan

UBND tỉnh nhận được Công thư số XR1234 ngày 17/01/2017 của Tỉnh Chiềng Rai, Vương quốc Thái Lan v/v tham quan làm việc về lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và vận tải, thời gian từ ngày 20 đến ngày 21/02/2017;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 67/SNgV-LTLS ngày 08/02/2017 v/v Đoàn công tác tỉnh Chiềng Rai, Vương quốc Thái Lan thăm và làm việc tại tỉnh; UBND tỉnh ban hành Chương trình đón tiếp, làm việc với Đoàn như sau:

I. Chương trình đón, tiếp và làm việc

1. Ngày 20/02/2017:

- 17h00: Đoàn đến thành phố Điện Biên Phủ; nghỉ tại Khách sạn Mường Thanh (Đoàn tự bố trí và chi trả kinh phí).

2. Ngày 21/02/2017:

- 09h00: Đoàn từ Khách sạn Mường Thanh đến Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh (Sở Ngoại vụ dẫn đoàn).

- 09h30 - 11h30: Làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Điện Biến với Đoàn công tác tỉnh Chiềng Rai.

Thành phần tham gia làm việc: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh.

(Trang phục: Nam mặc Comple, caravat; Nữ mặc áo dài truyền thống hoặc trang phục dân tộc)

- 11h40: UBND tỉnh Mời cơm thân mật Đoàn tại Nhà khách UBND tỉnh.

Thành phần tiếp đoàn: Các đồng chí tham dự buổi làm việc với Đoàn.

- 13h30: Đoàn rời Thành phố Điện Biên Phủ đi Thị xã Mường Lay.

Tiễn đoàn tại Khách sạn Mường Thanh gồm Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Sở Ngoại vụ.

II. Phân công nhiệm vụ

1. Văn phòng UBNĐ tỉnh

Chuẩn bị phòng họp 2A - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh để Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn; bố trí 02 xuất quà là sản phẩm địa phương để Lãnh 

đạo tỉnh tặng Trưởng đoàn, Phó đoàn tỉnh Chiềng Rai (và phu nhân), chuẩn bị 16 xuất quà là sản phẩm của địa phương để Lãnh đạo tỉnh tặng cho các thành viên trong đoàn; bố trí bữa cơm trưa ngày 21/02/2017 tại Nhà khách UBND tỉnh để Lãnh đạo UBND tỉnh mời cơm Đoàn, cử đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm việc với Đoàn theo chương trình. Phối hơp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn.

2. Sở Ngoại vụ

- Là cơ quan đầu mối liên hệ với Đoàn, kết nối các thông tin của Đoàn trong quá trình Đoàn lưu trú tại tỉnh, thông báo với các cơ quan, đơn vị liên quan nếu có thay đổi; chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh làm công tác tổ chức, lễ tân hướng dẫn Đoàn theo chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung làm việc với Đoàn; gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 19/02/2017.    '

3. Các Sở, ngành: Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông và Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Biên phòng, Hải quan

Xây dựng báo cáo kết quả hợp tác, đề xuất biện pháp tăng cường hợp tác, cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc quản lý Nhà nước của cơ quan đơn vị với tỉnh Chiềng Rai từ sau Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên với Đoàn đại biểu tỉnh Chiềng Rai ngày 25/8/2016 đến nay; gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp trước ngày 17/02/2017.    

4. Công an tỉnh Chỉ đạo các đơn vị chức năng có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho Đoàn trong thời gian lưu trú tại tỉnh.

5. Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cơ quan Thường trú TTXVN tại Điện Biên; cổng Thông tin điện tử tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin về buổi làm việc với Đoàn theo Chương trình.

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính mời Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự và thông báo đến các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và yêu cầu. Chương trình này thay cho Giấy mời, trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo kịp thời đến các đơn vị./.

Tin mới nhất

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

Giấy mời số 31/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:28 CH)

Giấy mời số 30/GM-UBND ngày 6 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:18 CH)

Chương trình công tác số 544/CTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(08/03/2017 5:13 CH)

Giấy mời số 23/GM-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(22/02/2017 11:22 CH)

Chương trình số 312/CTr-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(15/02/2017 11:05 CH)

Giấy mời số 16/GM-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh(10/02/2017 5:24 CH)

Chương trình công tác số: 246/CTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh(06/02/2017 11:28 CH)

Chương trình công tác số: 03/CTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh(05/01/2017 4:42 CH)

Giấy mời số 01/GM-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh(05/01/2017 3:38 CH)

Giấy mời số 170/GM-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(27/12/2016 4:06 CH)

Giấy mời số 164/GM-UBND ngày 13 tháng 12 của UBND tỉnh(27/12/2016 3:44 CH)

Giấy mời số 163/GM-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(12/12/2016 10:47 CH)

Giấy mời số 162/GM-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(12/12/2016 10:30 CH)

Giấy mời số 161/GM-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016(12/12/2016 10:26 CH)

Giấy mời số 160/GM-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(05/12/2016 11:46 CH)

Giấy mời số 158/GM-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2016(05/12/2016 11:42 CH)

Chương trình số 3579/CTr-UBND ngày 05 tháng 12 của UBND tỉnh(05/12/2016 11:13 SA)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°