Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
253 người đang online

Giấy mời số 16/GM-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh

Đăng ngày 10 - 02 - 2017
100%


Thực hiện Công văn số 47/GM-BNN-VP ngày 06/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ủy ban nhân dân tỉnh kính mời đồng chí đến dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017, với các nội dung như sau:

1. Thành phần:

 - Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh (Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên);

- Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc (do Sở Nông nghiệp và PTNT mời).

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Y tế, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường.

- Phóng viên: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng Thông tin điện tử tỉnh.

2. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/02/2017.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2A, Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm tin học và Phòng Quản trị tài vụ - Văn phòng UBND tỉnh để kết nối đường truyền và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp. Đồng thời liên hệ với Ban Tổ chức cuộc họp (Cục Quản lý chất lượng NLTS, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để lấy và in tài liệu gửi đến các đại biểu dự họp.

 Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đến dự họp theo thời gian, địa điểm và thành phần nêu trên./.

Tin mới nhất

Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(24/04/2017 9:56 CH)

Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh(17/04/2017 3:51 CH)

Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(11/04/2017 5:18 SA)

Giấy mời số 48 ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh (11/04/2017 5:14 SA)

Chương trình công tác số 898/CTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 11:37 CH)

Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 6:02 SA)

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

Giấy mời số 31/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:28 CH)

Giấy mời số 30/GM-UBND ngày 6 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:18 CH)

Chương trình công tác số 544/CTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(08/03/2017 5:13 CH)

Giấy mời số 23/GM-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(22/02/2017 11:22 CH)

Chương trình số 312/CTr-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(15/02/2017 11:05 CH)

Giấy mời số 16/GM-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh(10/02/2017 5:24 CH)

Chương trình công tác số: 246/CTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh(06/02/2017 11:28 CH)

Chương trình công tác số: 03/CTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh(05/01/2017 4:42 CH)

Giấy mời số 01/GM-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh(05/01/2017 3:38 CH)

Giấy mời số 170/GM-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(27/12/2016 4:06 CH)

Giấy mời số 164/GM-UBND ngày 13 tháng 12 của UBND tỉnh(27/12/2016 3:44 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°