Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
385 người đã bình chọn
257 người đang online

VPUB - Hiệu quả sau 7 năm thi hành Luật Phòng chống ma túy

Đăng ngày 02 - 12 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Luật Phòng chống ma tuý (PCMT) được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9/12/2000; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCMT năm 2000 đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 3/6/2008. Đây là 2 văn bản quan trọng, là cơ sở pháp lý vững chắc trong phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đã và đang ngày càng diễn biến phức tạp, gây hậu quả, tác hại ngày càng lớn trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh bắt giữ đối tượng mua bán 5kg thuốc phiện từ biên giới về nội địa tiêu thụ.

Ngay sau khi Luật PCMT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCMT được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai, thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đối với Luật PCMT nói riêng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, quy định Luật PCMT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCMT tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả xuyên suốt. Đến thời điểm này, nhìn chung các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức đã đề cao trách nhiệm trong việc giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân và người dân về tác hại của ma tuý và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp Luật về PCMT. Việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy đã giảm rõ rệt. Các cơ quan chức năng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma tuý; quy hoạch, cơ cấu công nghiệp, dịch vụ và thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả.

Để đạt được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cùng các sở, ban, ngành của tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCMT cho các tầng lớp nhân dân; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh; tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn mọi công dân không tham gia tệ nạn ma tuý; giám sát hoạt động PCMT ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục và địa bàn dân cư; đồng thời phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCMT và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên vào các buổi học ngoại khóa, trong các tiết học về đạo đức, giáo dục công dân; phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình như "Trường học nói không với ma túy", "Cơ quan ban, ngành, trường học không có ma túy" và quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên tham gia tệ nạn ma tuý. Tích cực vận động, tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma tuý; phát huy vai già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín thực hiện có hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh chống các tội phạm về ma túy tại các địa bàn biên giới và nội địa.

Đối tượng Vì Văn Chung (giữa) cùng tang vật 10 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan Công an.

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy đã được các cấp, các ngành, các địa phương, toàn xã hội quan tâm và đã đạt được những kết quả tích cực. Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về quản lý người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy đã cơ bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý người cai nghiện tại địa phương; rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quy định cụ thể việc chấm dứt giáo dục tại xã, phường, thị trấn; giảm các thủ tục, điều kiện thành lập cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát Methadone. Đến nay, đã có khoảng gần 3.000 người nghiện ma túy được điều trị tại các cơ sở y tế bằng Methadone. Đối với người nghiện ma tuý là người bị tạm giam, phạm nhân, Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt các chính sách pháp luật về cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban nghiệp vụ liên quan, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên trong việc tuyên truyền, tổ chức khám sức khoẻ, lấy mẫu máu xét nghiệm cho các đối tượng giam giữ tại Trại tạm giam qua đó chủ động phát hiện, phòng ngừa, có kế hoạch quản lý và điều trị thích hợp đối với các đối tượng nghiện ma tuý.

Song song với công tác tuyên truyền, PCMT và giảm thiểu số người nghiện, công tác quản lý nhà nước về PCMT cũng được UBND tỉnh Điện Biên xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về PCMT trên địa bàn tỉnh; Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được đẩy mạnh, nhận thức của cán bộ, công chức và đông đảo người dân trong xã hội về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng lên, đặc biệt là nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCMT được nâng cao; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Qua đó góp phần tích cực vào việc kiềm chế, ngăn chặn tệ nạn ma túy; cơ bản giải quyết được tình trạng tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn; công tác quản lý nhà nước về PCMT từng bước được chú trọng; công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong đó có tội phạm ma túy xuyên quốc gia thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng thẩm lậu ma túy từ Lào vào địa bàn; hoạt động truy tố, xét xử đối tượng vi phạm được kịp thời, nghiêm minh.

Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế về PCMT được tăng cường và có hiệu quả. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chính sách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCMT trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia với các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới; khuyến khích các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác với các cơ quan, tổ chức của tỉnh Điện Biên hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, tăng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ và đào tạo cho hoạt động phòng, chống ma tuý theo quy định pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia. Phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống ma túy, Công an tỉnh Điện Biên và An ninh các tỉnh Bắc Lào, Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã có những hoạt động hợp tác thiết thực trong phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy. Nhất là các hoạt động hội đàm thường niên, trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Đối tượng Vàng Thị Sông bị lực lượng Công an huyện Điện Biên Đông bắt quả tang tại hiện trường cùng tang vật 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Song bên cạnh đó, Điện Biên vẫn là địa bàn khó khăn về nhiều mặt như kinh tế chậm phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, còn nhiều phong tục tập quán lạc hậu, nhất là ở vùng cao, vùng xa. dẫn đến những bất cập trong việc thực hiện Luật PCMT. Đặc biệt, trong những năm qua tội phạm về ma tuý vẫn tăng cường hoạt động tại địa bàn, khu vực trên tuyến biên giới, vùng giáp ranh với các tỉnh Bắc Lào, các đối tượng cấu kết hình thành những đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia có tổ chức chặt chẽ, vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn từ  khu vực "Tam giác vàng" qua Lào thẩm lậu vào địa bàn Điện Biên sau đó trung chuyển đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Khi vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, hầu hết đối tượng có trang bị vũ khí để bảo vệ, chống trả quyết liệt khi bị phát hiện; việc mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy đá, hồng phiến, thuốc lắc...) đang có chiều hướng gia tăng; tệ nạn nghiện ma túy tuy đã được kiềm chế nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra, số người nghiện trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao.

Trước tình hình đó, tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, xuyên suốt. Trong đó chú trọng vào công tác tham mưu cho cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm trong Luật PCMT cho phù hợp với tình hình hiện nay; tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chỉ đạo các lực lượng chức năng mở nhiều đợt ra quân, truy quét, đấu tranh quyết liệt với tệ nạn ma túy; tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế để phòng chống tội phạm ma túy ngay từ cửa ngõ biên giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương quản lý địa bàn, tránh để xảy ra các điểm nóng, các tụ điểm bán lẻ ma túy hoạt động; tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước làm giảm tác hại của nghiện ma túy, giảm tình trạng sử dụng ma túy và kiềm chế lây nhiễm HIV, tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ điều trị, cai nghiện thích hợp và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hướng tới mục đích làm giảm sự tàn phá nguy hiểm của "bão ma túy" ở địa phương, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân./.

Đặng Phương

Tin mới nhất

VPUB - Hội thi tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam...(15/12/2017 11:49 CH)

VPUB – Công an huyện Điện Biên Đông bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.200 viên ma túy tổng hợp(15/12/2017 6:02 CH)

VPUB - Chi trả hơn 219,7 tỉ đồng cho các đối tượng dân công hỏa tuyến (14/12/2017 6:10 CH)

VPUB - Sát cánh cùng nhân dân giữ vững an ninh trật tự(14/12/2017 5:47 SA)

VPUB - Nỗ lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy(11/12/2017 10:24 CH)

VPUB – Nậm Pồ làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng(08/12/2017 9:28 CH)

VPUB - Bế mạc diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2017(07/12/2017 12:46 SA)

VPUB - Hội đàm thường niên giữa Công an tỉnh Điện Biên và Cục Công an TP. Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam...(06/12/2017 9:49 CH)

VPUB - Tăng cường vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ(06/12/2017 6:08 CH)

VPUB - Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên(06/12/2017 3:38 CH)

VPUB - Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017: Di chuyển Sở chỉ huy và tổ chức diễn tập tại khu...(06/12/2017 2:50 CH)

VPUB – Bắt giữ và xử lý vi phạm hành chính 195 vụ buôn lậu, gian lận thương mại(06/12/2017 2:06 SA)

VPUB - Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017(05/12/2017 11:26 CH)

VPUB - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2017 – 2018(05/12/2017 3:44 CH)

VPUB - Tổng kết công tác đấu tranh, giải quyết vụ phá rối an ninh ở Huổi Khon, Mường Nhé(04/12/2017 11:44 CH)

VPUB – Trung đoàn 741 sẵn sàng cho thực binh diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT)(04/12/2017 9:19 CH)

VPUB - Hiệu quả sau 7 năm thi hành Luật Phòng chống ma túy (02/12/2017 8:41 CH)

VPUB – Điện Biên tổ chức kiểm tra 6.180 vụ liên quan đến kinh doanh thuốc chữa bệnh, thuốc thú y...(02/12/2017 4:04 CH)

VPUB – Vươn lên làm giàu trên con đường hoàn lương(30/11/2017 9:48 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ 2009(30/11/2017 6:13 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°