Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
378 người đã bình chọn
333 người đang online

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

Đăng ngày 10 - 11 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Sáng nay (10/11), Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến 31/12/2016, toàn tỉnh có 27.673 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh 8.642 người, cấp huyện 16.191 người và cấp xã, phường, thị trấn 2.840 người. Tỷ lệ người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 13.345 người, số cán bộ là đảng viên  trên 12.800 người.

Sau 20 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VII, nhất là khi có Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02/02/2009, đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực về chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, cụ thể: Cấp tỉnh trình độ chuyên môn đại học tăng 11,81%, trên đại học tăng 4,91%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 4,16 %; Cấp huyện trình độ chuyên môn đại học tăng 28,67%, trên đại học tăng 0,17%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 3,07%; Cấp xã trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên tăng 32,57%, chưa qua đào tạo giảm 28,72%, trình độ lý luận chính trị tăng 2,69%.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

Việc nâng cao vai trò, năng lực của người đứng đầu được thực hiện có hiệu quả; công tác đào tạo cán bộ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, phát huy nhân tài, tạo nguồn cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ có cơ hội phát huy trình độ, năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại , hạn chế khi triển khai Nghị quyết như: Chất lượng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; năng lực phẩm chất của một bộ phận cán bộ còn yếu; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chuyên trách ở cấp xã còn thấp. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp ở một số địa phương, đơn vị còn chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cơ cấu giới tính, độ tuổi, dân tộc; cơ chế phát hiện, tuyển chọn và  tạo nguồn cán bộ còn thiếu...

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, bổ sung nhiều ý kiến về công tác luân chuyển, bổ nhiệm sử dụng cán bộ; công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ; công tác sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; thực trạng đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ...

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV phát biểu Kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đã ghi nhận việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII được cấp ủy các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện nghiêm túc. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, để đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy các cấp cần tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ theo sự chỉ đạo của Trung ương; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về cán bộ và công tác cán bộ; đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Đồng chí cũng lưu ý cần bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh trong triển khai thực hiện./.

Tin, ảnh: Phạm Hà

Tin mới nhất

VPUB – Bàn, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Bến xe khách và khu dân cư xã Thanh...(21/11/2017 12:51 SA)

VPUB – UBND tỉnh nghe báo cáo thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư một số Dự án(20/11/2017 11:34 CH)

VPUB - Điện Biên đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch tại Tuần lễ Cấp cao APEC...(20/11/2017 5:11 CH)

VPUB – Hội đàm, ký kết văn bản hợp tác giữa Sở Công thương tỉnh Điện Biên với Sở Công thương các...(19/11/2017 4:11 SA)

VPUB – Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 đánh giá báo cáo rà soát công trung hạn 5 năm(18/11/2017 2:51 CH)

VPUB – Thành viên UBND tỉnh và đại biểu cho ý kiến vào các Quy định liên quan đến chế...(17/11/2017 5:53 CH)

VPUB – UBND tỉnh lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP...(17/11/2017 12:26 SA)

VPUB - Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 6,81% (16/11/2017 10:59 CH)

VPUB – Giá trị sản xuất Công nghiệp ước đạt 2.464,53 tỷ đồng (16/11/2017 5:56 CH)

VPUB - Ký kết chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại,...(16/11/2017 5:55 CH)

VPUB - Hội nghị hiệp thương Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...(16/11/2017 5:47 CH)

VPUB – UBND tỉnh họp phiên tháng 11 (lần 1)(16/11/2017 3:32 CH)

Cần phải lấy ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp khi ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển...(15/11/2017 2:44 CH)

VPUB - Phát triển nghề trồng rau an toàn(15/11/2017 11:26 SA)

VPUB - Động lực mới cho Điện Biên phát triển (14/11/2017 5:18 CH)

VPUB – Đoàn cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Văn Phòng UBND tỉnh Điện Biên thăm và làm việc tại tỉnh...(12/11/2017 11:57 SA)

VPUB – Cam Vinh trên đất Mường Nhé (10/11/2017 9:54 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII(10/11/2017 9:03 CH)

VPUB – UBND tỉnh làm việc với Nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật JICA(10/11/2017 9:01 CH)

VPUB - Cụm thi đua số 1 Hội CCB các tỉnh Tây Bắc tổng kết phong trào thi đua năm 2017(10/11/2017 6:07 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°