VPUB - công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 09 - 10 - 2017
100%

Xem chi tiết nội dung văn bản tại tại đây 

Xem chi tiết nội dung biểu mẫu tại đây

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°