VPUB - công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 09 - 10 - 2017
100%

Xem chi tiết nội dung văn bản tại tại đây 

Xem chi tiết nội dung biểu mẫu tại đây

Tin mới nhất

Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2019 – 2021(04/12/2018 9:49 CH)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(04/12/2018 5:44 CH)

Báo cao tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019(04/12/2018 3:33 CH)

DỰ THẢO BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(10/11/2018 4:29 CH)

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018(15/10/2018 9:05 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Xây dựng dự toán thu,...(10/08/2018 6:59 CH)

THYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018(13/07/2018 11:07 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp...(12/07/2018 3:32 CH)

Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và...(31/05/2018 3:44 CH)

Tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2018(08/05/2018 2:27 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(07/04/2018 5:46 CH)

VPUB - Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018(05/01/2018 3:14 CH)

VPUB - Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016(05/01/2018 3:11 CH)

VPUB - Báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương năm 2016(05/01/2018 3:04 CH)

VPUB - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017, Dự toán và phân bổ dự...(05/01/2018 3:02 CH)

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(10/12/2017 9:03 CH)

VPUB - Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017(10/10/2017 3:08 CH)

VPUB - Công khai Quyết toán ngân sách địa phương năm 2015(10/10/2017 3:08 CH)

VPUB - công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017(09/10/2017 2:50 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°