Các danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đăng ngày 04 - 10 - 2016
100%

          1. Tên Dự ánChương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2017-2020

              Tóm tắt: “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Điện Biên là dự án thành phần thuộc chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc” (tên rút gọn là Chương trình đô thị miền núi phía Bắc). Dự án được khởi công xây dựng trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ năm 2015 với nhiều hạng mục đầu tư quan trọng, đây là dự án trọng điểm giai đoạn 2015 – 2020 góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

Tình trạng: Đang triển khai

ảnh minh họa

2. Tên Dự án: Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ

               Tóm tắt: Dự án được khởi công xây dựng đầu tháng 10/2012, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014). Sau 19 tháng thi công, ngày 05/5/2014, giai đoạn I của công trình đã được khánh thành, bàn giao và kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ khách tham quan dịp đại lễ mừng ngày chiến thắng. Hiện nay Ban quản lý dự án di tích Điện Biên Phủ cùng với nhà thầu là Công ty TNHH xây dựng số 6 đang tiếp tục triển khai giai đoạn II của nhà Bảo tàng, hạng mục quan trọng nhất sẽ là bức tranh tròn Panorama và khu trưng bày ngoài trời.

Tình trạng: Đang triển khai

            3. Tên Dự án: Giảm nghèo các tinh miền núi phía bắc giai đoạn 2

              Tóm tắt: Dự án giảm nghèo tỉnh Điện Biên được xây dựng lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh, hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và giảm nghèo bền vững, trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã chỉ rõ rằng việc tăng trưởng kinh tế phải gắn với chiến lược phát triển toàn diện

Tình trạng: Đang triển khai

ảnh minh họa

 4. Tên Dự án: Dự án thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ

Tóm tắt: Dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ Phần Lan, đây là một dự án quan trọng, có đóng góp lớn trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh

Tình trạng: Hoàn thành trong năm 2016

 

ảnh minh họa

 

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°