Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
378 người đã bình chọn
387 người đang online

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ

Đăng ngày 14 - 04 - 2009
100%

Thành lập hội, tổ chức phi chính phủ
1. Điều kiện thành lập hội
     - Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.
     -  Có Điều lệ.
     -  Có trụ sở.
     -  Có đủ số hội viên đăng ký tham gia.
2. Thủ tục thành lập hội:
     - Thành lập Ban vận động thành lập Hội: những các nhân, tổ chức sáng lập hội lập tờ trình đề nghị thành lập Hội kèm theo danh sách lý lịch trích ngang các thành viên Ban vận động thành lập Hội gửi về Sở Nội vụ;
    - Sau khi có Quyết định công nhận của UBND tỉnh, Ban vận động thành lập hội thực hiện các công việc sau:
    + Vận động công dân, tổ chức vào hội, hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội;
    + Người đứng đầu Ban vận động thành lập hội gửi hồ sơ xin phép thành lập hội về Sở Nội vụ.
    - Sở Nội vụ tiến hành thẩm định Hồ sơ, khi đủ điều kiện, tham mưu giúp UBND tỉnh ra quyết định cho phép thành lập Hội.
 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°