Một số dự án ưu tiên cần đầu tư

Update 23 - 12 - 2009
100%

- Xây dựng trung tâm hành chính huyện.
- Dự án nâng cấp các tuyến đường ô tô xuống trung tâm các xã.
- Dự án xây dựng công trình thuỷ lợi hồ Ẳng Cang, thuỷ lợi Nậm Ngà, kè  
 Búng Lao, kè chống sạt lở thị trấn Mường Ảng, thuỷ lợi Xuân Lao.
- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp điện, nước sạch nông thôn – nông nghiệp
- Dự án xây dựng nâng cấp hệ thống trường học và các trạm y tế xã.
- Xây dựng bệnh viện huyện và phòng khám đa khoa khu vực.
- Dự án phát triển vùng sản xuất hàng hoá nông lâm nghiệp tập trung.
+ Dự án phát triển vùng cà phê.
+ Dự án trồng cây cao su.
- Xây dựng hệ thống truyền thanh, truyền hình tại các xã.
- Xây dựng hệ thống bưu điện văn hoá xã và nhà văn hoá thôn bản.
- Dự án xây dựng nhà máy nước thị trấn Mường Ẳng.
- Dự án xây dựng khu xử lý rác thải của thị trấn Mường Ẳng tại xã Ẳng Tở.
- Dự án trung tâm vui chơi giải trí tại thị trấn Mường Ẳng.
- Dự án xây dựng chợ thị trấn và hệ thống chợ khác theo quy hoạch của tỉnh.
- Dự án xây dựng bến xe huyện và tổng kho trung chuyển.
- Dự án cụm công nghiệp vừa và nhỏ của huyện tại thị trấn Mường Ẳng:
+ Xây dựng nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu.
+ Xây dựng nhà máy chế biến phân hữu cơ vi sinh.
+ Xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng (Đá xẻ, gạch tuynen ).
- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng một số trung tâm cụm xã.
- Xây dựng hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

°